Hızlı Erişim

Fen ve Matematik Eğitimini Öğrencilere Nasıl Sevdirebiliriz?

image

24.11.2022


 Harran Üniversitesi tarafından fen ve matematik eğitiminde okul öncesi öğretmenlerinin öğrenim sürecine katılımlarına yönelik eğitimler verildi.  
Teknolojinin temelinde genellikle bilimsel düşünme becerisi ve buna bağlı olarak matematik ve fen becerileri yatmaktadır. Çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren matematik ve fen öğrenmeliler. Bu sayede ileride yerli ve milli teknolojileri geliştirecek insanlar yetişebilir. Bu amaçlar doğrultusunda Harran Üniversitesi’nde okul öncesi öğretmenlerine fen ve matematik eğitim süreçlerine nasıl dahil edilebileceklerine dair eğitimler gerçekleştirildi.
Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin KOTAMAN ve Dr. Öğr. Seval Ördek İNCEOĞLU yürütücülüğünde yapılan bir çalışmada, projenin etkisinin belirlenebilmesi için proje eğitiminden önce araştırmaya katılan öğrencilerin fen, matematik düzeyleri ve öğretmenlerinin fen eğitimi tutumları ölçüldü. Daha sonra dokuz öğretmene bilimsel süreç becerileri eğitimi verildi. Bu öğretmenlere sınıflarında uygulamak üzere sekiz haftalık bilimsel etkinlikler sağlandı. Yedi öğretmenden oluşan diğer bir gruba ise eğitim verilmedi.
Eğitim alan öğretmenler öğrendikleri etkinlikleri 8 hafta boyunca sınıflarında uyguladılar. Sekiz haftanın sonunda her iki gruptaki çocukların matematik ve fen düzeyleri yeniden ölçüldü. Eğitim alan ve almayan gruplardaki öğretmenlerin fen öğretimine dair tutumları da yeniden ölçüldü.
Eğitim alan öğretmenlerin gruplarındaki çocukların matematik düzeyindeki artış, eğitim almayan öğretmenlerin gruplarındaki çocukların matematik düzeylerindeki artıştan daha fazla olduğu tespit edildi. Yani uygulanan eğitim çocukların matematik becerilerinin gelişimini normal okul öncesi programa göre daha çok destekledi.
Fen sonuçlarına göre ise eğitim alan öğretmenler, öğrencilerinin fen becerilerinde başlangıçta ve sonda önemli düzeyde gelişim olduğunu belirlediler. Eğitim almayan öğretmenlerin öğrencilerinde böyle bir gelişim görülmedi. Eğitim alan gruptaki fen başarısı anlamlı bir artış gösterdi ancak eğitim almayan grupta anlamlı bir artış gerçekleşmedi.
Öğretmen sonuçlarına göre eğitime katılan öğretmenlerin, katılmayanlara göre daha olumlu fen tutumlarına sahip oldukları belirlendi.
Eğitime katılan öğretmenlerin eğitimle ilgili değerlendirmelerini açıklayan Proje Koordinatörü Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin KOTAMAN; “Eğitim, değişime ayak uydurabilmenin temel şartlarındandır. Hem özel sektör hem de kamu sektöründe görevli olan herkese bilgi ve beceri kazandırmanın yolu süreklilik arz eden eğitimlerdir.
Eğitim sonrasında görüştüğümüz öğretmenler fen etkinliğinde ne yaptıklarının farkına vardıklarını belirterek eğitimden önce ölçüm yapmadıklarını, şimdi ise çocukları nedenler hakkında konuşma konusunda cesaretlendirdiklerini, çocukların nedensellik, çözümleme, çıkarım, değerlendirme süreçlerini daha çok harekete geçirmeye çalıştıklarını söylediler.
Öğretmenler açısından ise eğitimin, bilimsel düşünce konusunda farkındalıklarını arttırdığını, eğitim sayesinde düşüncelerinde farklılaşmalar olduğunu, fen etkinlikleri konusunda bakış açılarını değiştirdiklerini belirttiler. Fen etkinliklerinin önemini fark eden öğretmenlerimiz böyle faaliyetlerin erken yaşlardan itibaren yapılması gerektiğini söylediler. Bunu teyit eden bilgilere ulaştığımızda ise eğitim alan ve almayan öğretmenlerin eğitimden önceki 3 ayda ve eğitimden sonraki 3 ay sınıflarında gerçekleştirdikleri fen etkinliği sayısında; eğitim alan öğretmenlerin 40 fen etkinliğinden 162 fen etkinliğine çıktıkları, eğitim almayan öğretmenlerin ise 50 fen etkinliğinden 36 fen etkinliğine düştükleri belirlendi” diye konuştu.
Harran Üniversitesi olarak gerçekleştirilen eğitimler sonucunda öğretmen ve öğrencide yapılan bu gözlemler, performans artırmaya yönelik sistematik eğitimlerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Uygun ortam ve öğrenme şartlarının sağlanması öğrencilerin başarılı olmaları için çok önemlidir ancak hedefe yönlendiren öğretmenlerdir.