Hızlı Erişim

Harran Üniversitesi Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Takvimi

14.1.2022

Üniversitemiz 2021 yılı Akademik Teşvik Ödeneği başvuru süreci, 03.01.2022 tarihinde başlayacaktır.
Akademik Teşvik başvuruları, oluşturulmuş olan online sistem üzerinden alınacaktır.

• Akademik Teşvik Ödeneği Beyan Formu      (İmzalı bir şekilde hem sisteme yüklenecek hem de Birim Akademik Teşvik Başvuru ve inceleme Komisyonuna teslim edilecektir)
• Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar tutanağı  (İmzalı bir şekilde hem sisteme yüklenecek hem de Dekanlık/Müdürlüğe teslim edilecektir.)

• Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği için tıklayınız. (Erişim Linki : https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/21.5.201811834.pdf)
 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ SÜREÇ TAKVİMİ

SÜREÇ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

Başvuru için;

* Öğretim elemanları tarafından YÖKSİS'e giriş yapılarak Akademik Teşvik Puanı Sonuç Dökümanı’nın çıktısının alınarak imzalanması ve Bölüm/Anabilim Dalı Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna teslim edilmesi.

* YÖKSİS üzerinden alınan bu dökümanın, imzalı halinin taranarak PDF formatına dönüştürülmesi ve http://portal.harran.edu.tr adresine giriş yapılarak, Akademik Teşvik Başvuru Uygulaması’na online olarak yüklenmesi ve başvuruların online yapılması.

* Başvuru yapıldıktan sonra teşvik puanı hesabında kullanılan her faaliyet ile ilgili dökümanların http://portal.harran.edu.tr adresine girilerek Akademik Teşvik Başvuru Uygulaması’na yüklenmesi.

03.01.2022

14.01.2022

* Başvuru dosyalarının Bölüm/Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunca portal üzerinden incelenmesi

*Komisyonca hazırlanan karar tutanağının, başvurularla ilgili değerlendirme raporunun ve ekine konulacak puan tablosunun imzalı olarak rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı, fakültelerde dekan, diğer birimlerde ise müdür tarafından onaylanmış olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi.

17.01.2022

21.01.2022

Birimlerden gelen inceleme sonuçlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi, karara bağlanması ve sonuçların ilan edilmesi

24.01.2022

28.01.2022

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna itirazların yapılması

31.01.2022

04.02.2022

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yapılan itirazların Komisyon tarafından karara bağlanması ve kesin sonuçların ilan edilmesi

07.02.2022

08.02.2022

Not:

- Akademik Teşvik Başvuru İşlemleri ile ilgili sorularınızı akademiktesvik@harran.edu.tr mail adresine Eposta ile iletebilirsiniz

- Sistemin kullanımına ilişkin tanıtım videosu için Tıklayınız:
- Başvuru Linki : https://portal.harran.edu.tr/