Senato, Rektörün Başkanlığında, Rektör Yardımcıları, Dekanlar ve her fakülteden, fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer Öğretim Üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Senato, üniversitenin akademik organıdır.

 

Geri Bildirim