10 Mayıs 2017 tarihinde Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Küçük Anfide Arkeoloji Kulübü tarafından “Botan Vadisi’nde Arkeolojik Araştırmalar” başlıklı konferans düzenlendi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur, Ilısu Barajı Kurtarma Kazıları kapsamında devam eden Botan Vadisi Arkeolojik kazılardan Türbe Höyük, Başur Höyük ve Çattepe’de gerçekleşen kazılardan ve kazılarda ortaya çıkan buluntular ve ait oldukları dönem hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında 23 kazı ve yüze yakın yüzey çalışması gerçekleştirildiğini, bu projenin sosyal ve kültürel kazanımlar açısından oldukça faydalı olduğunu, bu proje ile yüzlerce öğrencinin kazı deneyimi yaşadığını belirtti. Konferansta son olarak arkeolojik çalışmalarla bölgenin tarihinin aydınlatıldığından bahsedildi ve devam eden kazılar sonucu çıkan envanterler hakkında bilgi verildi.