Rektörlüğe bağlı bölümlerde, fakültelerde, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ilgili bölüm başkanlıklarına/enstitülerde anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıklarına son başvuru tarihi değiştirilmiş olup başvuruların en geç 16 Ocak 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Proje alanıyla ilgili başvurularda, yüksek lisans ve doktora tez projeleri de dahil olmak üzere Harran Üniversitesi tarafından desteklenen her bir proje için projenin tamamladığına dair belgenin Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nden (HÜBAK) alınarak başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.