BAŞVURU FORMU GÜNCELLENMİŞTİR!!! .SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA/GEÇİCİ İŞÇİ POZİSYONLARINA GEÇİŞTE BAŞVURU FORMU

696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 127.Maddenin Geçici 23 Maddesine İstinaden Sürekli İşçi Kadrolarına/Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçişte Başvuru Formu Aşağıda Olup Formun Alt Kısmında Belirtilen Ek Belgelerle Birlikte 02/01/2018- 11/01/2018 Tarihleri Arasında Hizmet Alımı Yapılan Birime Fiilen Müracaat Edilmesi Gerekmektedir.

Bu Tarihten Sonraki Başvurular Kabul Edilmeyecektir.


Sulh Sözleşmesi