Öğrenim Durumu
Doktora The University of Bath Faculty of Engineering March 1992, UK
Yüksek Lisans The University of Sussex Engineering and Applied Science. April 1987, UK
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi,Kontrol ve Bilgisayar Bölümü 1985
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi,Elektronik ve Haberleşme Bölümü 1982
Deneyimler
Prof. Dr Harran Üniversitesi Mühendislik Fak. Elektrik-Elektronik Bölümü 2010, Türkiye
Prof. Dr Qasem University Electrical and Electronics Engineering Department 2009 -2010, Saudi Arabia
Doç. Dr. Qasem University Electrical and Electronics Engineering Department 2006 -2009, Saudi Arabia
Doç. Dr. King Abdulaziz University Electrical and Computer Engineering Department 2002-2006, Saudi Arabia
Doç. Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 1994-2002
Yrd. Doç. Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 1992-1994
Araştırma Alanları
-> Görüntü işleme
-> Yüz tanımlama ( Face Recognition)
-> Ses tanıma (Speech recognition)
-> Akıllı ölçme sistemleri
-> Yapay sinir ağları
-> Bulanık mantık sistemleri
-> Gürbüz (Robust) Kontrol Sistemleri
Danışmanlıklar
TÜBİTAK 2014-... Yüksek elektromanyetik gürültülü orttamlarda roketlerin hedef bulma algoritmalarının iyileştirilmesi.
Istanbul Metrosu (1997-1998) Merkezi uyarlamalı trafik sinyalizasyon sisteminin geliştirilmesi
TÜBİTAK 1995-1997 Savaş uçakları için akıllı bir manevra tasarımı geliştirilmesi
Endustriel Firmalar için diğer danışmanlıklar: Pnömatik kontrol sistemleri, gerçek zamanlı bilgisayar kontrol sistemleri,Ölçme sistemleri.
Proje Yöneticisi
Düzensiz hava akışına maruz uçak kanadı için kontrolör tasarımı. Destekleyici:Devlet Planlama Teşkilatı 1994-1997
Kalabalık bir ortamda, insan İzleme Sistemi Geliştirilmesi. Destekleyici: King Abdulaziz Üniversity (Saudi Arabia) , Scientific Research Council. 2004-2006
Tünel Kirliliğinin Kontrolu ve Tünel Güvenlik Sisteminin Geliştirilmesi Destekleyici: King Abdulaziz University (Saudi Arabia) , Scientific Research Council. 2006-2009
Ödüller
(1985-1992) Milli Eğitim Bakanlığı Yurt dışı Master ve Doktora bursu
(1977) Universite Giriş Sınavı 660.000 arasında 53.üncü.
(1977-1981) TUBITAK Lisans Egitim Bursu
Akademik Aktiviteler
ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.) Department Leader Qaseem Üniversity 2007-2010
Uçak ve Uzay Bilimleri Fak. Lab. Sorumlusu İ.T.Ü. 1996-1998
Uçak ve Uzay Bilimleri Fak. Uçak bölüm başkan yardımcısı İ.T.Ü. 1996-1998
Yönettiği Doktora Tezler-Ms.C:
Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Sistemler Tabanlı Uçuş Kontrol Sistemleri Tasarımı.Aydoğan Savran. (İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000)
Cok düzeyli eşikleme yöntemlerinin değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Mehmet Sezgin (İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001)
Genetik Algoritma ile Optimum PID Parametrelerinin Hesabı. Ali Moumin, İstanbul Teknik Üniversitesi.1995
Uçak Manevrasının Ters Kinematik Problem Olarak analizi, Alpaslan Menevşe, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1997.
Uçagın Boyuna Hareketinin boyuna Analizi,Rahmi Aykan, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1997.
Stewarth Platformu için ters kinematik Çözümler, Hüseyin Salih, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1999.
Kararlılık Türevlerinin Deneysel olarak hesaplanması, Murat Özkırşehirli, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000.
Yapay Sinir Ağı ve nesneye yönelik yazılım kullanarak DC motor Kontrolu. Ufuk Bekci, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.
Kalman Filtre ve Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Hedef Izleme Algoritması Tasarımı. Tarkan Sancaktar, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.
Verdiği Dersler
PASCAL ve C++ programlama 1992-1993 İTÜ-UUBF
Elektrik Devreleri 1993-2001 İTÜ-UUBF
Elektronik Devreler 1993-2001 İTÜ-UUBF
Otomatik Kontrol 1992-1994 İTÜ-UUBF
Ölçme Teknigi 1995-1997 İTÜ-UUBF
Sayısal İsaret İşleme 1995-2000 İTÜ-UUBF
Sayısal Kontrol Sistemleri 1995-2001 İTÜ-UUBF
Uçuş Kontrol Sistemleri 1995-2001 İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans)
Optimal Kontrol 1992-1994 Yıldız Teknik Üniversitesi (Yüksek Lisans)
Bilgisayar Kontrollü Sistemler 1992-1994 Yıldız Teknik Üniversitesi (Yüksek Lisans)
Haberleşme Sistemleri 1993-1995 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Bölümü
Dijital Işaret İşleme 1993-1995 Sakarya Üniversitesi
Dijital Filtre Tasarımı 1993-1995 Sakarya Üniversitesi
Yüksek Matematik 1997-1998 Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Elektronik Devreler 2002-2006 KAAU (Kral AbdulAziz Üniversitesi, Suudi Arabistan)
Mühendislikte Hesaplama Yöntemleri 2002-2004 KAAU
Elektronik Sistemler-II 2002-2006 KAAU
Yapay Sinir Ağları 2004-2006 KAAU
Mühendislikte Analitik Yöntemler 2004-2006 KAAU
Sayısal Isaret İşlemler 2006-2007 Qaseem Üniversitesi, Suudi Arabistan
Elektronik Sistemler-II 2006-2007 QU
Sayısal Haberleşme Sistemleri 2007-2008 QU
Kablosuz Haberleşme Sistemleri 2008-2009 QU
Endüstriyel Elektronik 2008-2010 QU
Görüntü İşleme teknikleri 2008-2010 QU
Sayısal İşaret İşleme 2010-2011 Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Ayrık Matematik 2010-2011 Harran Üniversitesi
Yapay Zeka 2010-2011 Harran Üniversitesi
Yüksek Matematik 2010-2011 Harran Üniversitesi
Bilgisayar
İşletim Sistemleri Ms-Dos, MS-Windows, Windows-NT, Windows-7,UNIX, LINUX
Geniş programlama Tecrübesi FORTRAN, PASCAL, C, MATLAB, SIMULINK, WINDOWS,VISUAL BASIC, DELPHI, C++,vs.
Yayınlar
International Journals
Ramazan Tasaltin, Osman Taylan A Frontal Face Detection Algorithm Using Fuzzy Classifier. Journal of King Abdulaziz University, 2007, Vol 18. No. 1.
Aydogan Savran, R.Tasaltin, Yasar Becerikli Intelligent adaptive nonlinear flight control for a high performance aircraft with neural networks ISA Transactions Volume 45, Issue 2, April 2006,Pages 225-247
E.M. Jafarov,R. Tasaltin Design of robust Auto-plot-Output Integral Sliding Mode Controllers for guided missile systems with parameter perturbations. Aircraft Engineering and Aerospace Technology Vol 73 No 1 2001.
E.M. Jafarov,R. Tasaltin Robust sliding mode flight control systems for the uncertain MIMO aircraft model F-18. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems., Vol.36, Number:4(10), pp.1-15. (2000)
M. Sezgin,R.Tasaltin A new dichotomization technique to multilevel thresholding devoted to inspection applications. Pattern Recognition Letters, ELsevier Publications, Vol 21. pp:151 161. (2000)
C.R. Burrows, P. Keogh, R.Tasaltin Closed Loop Vibration Control of Flexible Rotors-An Experimental Study" Inst. Mech. Eng., Proceedings Part-C, Journal of Mechanical Science, Vol-207, pp:1-17, 1993.
National and international Conferences
Aydogan Savran, R.Tasaltin Nonlinear Flight Control with Neural Network Based Adaptive PID Controllers, IASTED International Conference on Control and Applications, Banf, Alberta, Canada July, pp:25-29, 1999.
E.M. Jafarov, R. Tasaltin Design of longitudinal variable structure flight control system for the F-18 aircraft model with parameter perturbations. In Proceedings of the 1999 IEEE International Conference on Control Applications and IEEE International Symposium on Computer Aided Control System Design, August 22-26, Kohala Coast, Island of Hawaii, Hawaii, USA, pp.607-612. (1999)
E.M. Jafarov, R. Tasaltin Robust sliding mode flight control systems for the uncertain MIMO aircraft model F-18. Proceedings of the 2nd Ankara International Aerospace Conference. AIA'98. METU Ankara Turkey, pp.187 199. (1998)
M. Sezgin,R. Tasaltin A Novel multilevel thresholding method based on finding the consistent peak of correlation function. (MVA-98) IAPR Workshop on Machine Vision Applications. 17-19 November, 1998, Makuhari, Chiba, Japan.
M. Sezgin,R. Tasaltin A study on the evaluation of multilevel thresholding methods based on the automatic thresholding criterion". (ISCIS XIII) Proceedings of the 13th International Symposium on Computer and Information Sciences. IOS Press, pp:206-213 15-18 October 1998 Istanbul Turkey.
E.M. Jafarov, R. Tasaltin Design of robust sliding mode controller for uncertain missile system.TOK-2000 Turkish Automatic Control Symposium, 21-23 September 2000 Ankara. Turkey (in Turkish)
C. Hajiyev, R.Tasaltin Optimum input signals for the calibration of measuring apparatus. TOK-98 Turkish Automatic Control Symposium, 7-10 September 1998, Istanbul. Turkey
Aydogan Savran, R.Tasaltin Artifical Neural Networks Based Landing System Design” TOK-98 Turkish Automatic Control Symposium, 7-10 September 1998, Istanbul. Turkey
M. Sezgin R Tasaltin A multilevel thresholding method based on Reyni entropy". 13th Signal Processing and Applications Symposium. 28-30 May Ankara Turkey. 1998.
R. Tasaltin New Technologies in Flight Control Systems" Proc. First National Aerospace Symposium, Air Force Academy, September 1995. Istanbul Turkey.
A. Menevse, R.Tasaltin "Calculation of Flight Control System Parameters by Inverse Dynamics." Proc. First Aerospace and Advanced Technologies Symposium. Istanbul Technical University. March-1995. Istanbul. Turkey
R. Tasaltin “Design of a Measurement System in a Rotating Machine " VI. National Electronics Symposium, TUBITAK, Karadeniz Technical University, 15-17 September 1993, Trabzon., Turkey. (In Turkish)
R. Tasaltin "Analysis of Measurement Results Obtained from Fast Speed Burnings." 3rd National Combustion Symposium, Uludag University, July 1993, Bursa. Turkey.
R. Tasaltin Yuksek Mertebeden Lineer Sistemlerin Mertebesini Düşürme Teknikleri", Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, VIII. Ulusal Mekanik Kongresi, 6-10 Eylul 1993, Antalya.
R. Tasaltin Manyetik Yatak Kullanarak Mil-Yatak Sistemlerinde Titreşimlerin Azaltılması", 6. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, TUBITAK,Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Muhendislik Fak., Makina Bölümü, 15-17 Eylul 1993, Trabzon.
R. Tasaltin Manyetik Yataklı Mil-Yatak Sistemlerinde Açık Cevrim Kontrol Yöntemiyle Titreşimi Azaltma Teknikleri.", TOK-94, Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi, Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı, İstanbul, 1994.
R. Tasaltin Kendinden Ayarlı Nonlineer Sistemlerdeki Limit Döngü Yardımıyla Sistem Parametrelerinin Hesabı. Mühendislik Sempozyumu, S. Demirel Universitesi, Mayıs-1994, Isparta.